Ptitsy nad gorodom


IMDb 5.2/10  (12)
RFF 6.3/10  (4)

Year: 1974
Country: Soviet Union
Actors and Actresses: Olya Shukshina, Sergei Koltomov, Sergei Rodionov, Irina Khariton, Nadezhda Smirnova, Nikolai Kopyev, Olga Sosnovskaya, Svetlana Orlova, Irina Savina, Sergei Leontyev, Aleksandr Sosnovski, Andrey Vishnev, Mariya Shukshina, Sergei Milakov, Sergey Obrazov, Yelena Chekmaryova, Maksim Maksimov, Leonard Plesnevich, Igor Merkulov
Movie added at: 21.09.2023
'Ptitsy nad gorodom'
Archive
2023 (168)
2022 (72)
December (72)

Subscribe to Newsletters
E-mail: